PŘEČTENO | Únorové přemítání o společnosti

Proč se lidé chovají tak, jak se chovají? Jak je možné, že máme jako společnost takovou tendenci zapomínat a dělat pořád dokola ty stejné chyby? Taky si někdy, a obzvlášť v poslední době, téhle náročné době, kladete tyhle a další dost podobné otázky? Na rozdíl od oddechovějšího ledna přinesl únor pár ne tolik příjemných odpovědí a možná i několik hořkosladkých prozření…

Farma zvířat & 1984 – George Orwell

Pravděpodobně nikdy se nepřestanu pozastavovat a podivovat nad tím, jak nadčasovým se dokázal stát George Orwell. Jedna věc je dokázat si na základě své inteligence, vzdělání, zkušeností a pozorování vytvořit názor a dokázat zhruba předvídat, druhá věc v podstatě předpovědět dějinné události.

Jak Farma zvířat, tak 1984 jsou díla, která nám mohou dodnes hodně předat a mohou sloužit jako určité varování. Varování před tím, jak nebezpečná může být absence kritického myšlení nebo manipulace s fakty i lidmi samotnými. Snaha poučit se z by byla jistě na místě, faktem bohužel je, že lidstvo se stále dokola ukazuje jako nepoučitelné.

Úvod do kulturní a sociální antropologie – Robert F. Murphy

Antropologie je ve své podstatě sestrou sociologie, a pokud se rozhodnete do ní jen trochu proniknout, může vám otevřít úplně nové obzory. Dopomoct vám k tomu může třeba právě tato kniha Roberta Murphyho, která je sice koncipovaná jako učebnice, ale sepsána je tak, že si ji může přečíst úplně kdokoliv. Tak schválně – je naše “tradiční rodina” skutečně tak tradiční, jak je nám v současné době s oblibou prezentováno? Není manželství v naší společnosti vlastně přežitek? A jak se antropologie dívá na téma ekologie nebo náboženství?

Jak chutná moc – Ladislav Mňačko

Je možné nabýt moc a přitom neztratit sebe sama? Tomu, že nejpřekládanější slovenský spisovatel Ladislav Mňačko, byl na černé listině minulého režimu, se nelze divit. Ve svém politickém románu s názvem Jak chutná moc dokázal dokonale vykreslit atmosféru doby a popsat, jak děsivě se může proměnit charakter člověka. Mnohem děsivější ale možná je, jak nadčasové je toto dílo a do jaké míry se jeho myšlenky dají aplikovat i na dnešní dobu.

Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech – Marcel Mauss

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký význam má vlastně dar? Napadlo vás někdy, že nejde jen o něco, co má udělat radost a co nemá žádný hlubší význam? Tohle dílo francouzského sociologa, jehož teorie ekonomického chování v archaických společnostech je dodnes aktuální a vlivná, vás k tomu přiměje. Velmi pravděpodobně budete překvapeni, jak málo toho víte o něčem, s čím se běžně setkáváte celý svůj život, a jak úzkou a jednostrannou optikou jste na to doteď nahlíželi.

Taky máte v poslední době tendence zamýšlet se o společnosti? A snažíte se někdy hledat odpovědi na své otázky v literatuře?

YOU MAY ALSO LIKE

1 comment

  1. Nejenom v dnešní době. Lidské chování a společnost mě “fascinuje” již od raného dětství. Za velmi zajímavou považuji knihu Oslovení z tmy od Ladislava Fukse. Všeobecně mi však nejvíce odpovědí daly knihy C.G.Junga.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.